Изденип жараткан ийгиликтери кут болсун!

География, экология жана туризм факультетинин ага окутуучусу, педагогика илимдеринин кандидатты, Темирбек уулу Илич  доцент даражасына ээ болду.

Илимге из салууну көздөгөн педагогко доценттигин тастыктаган КР нын Жогорку аттестациялык комиссиясынын дипломун университеттин ректору, профессор Төлөбек Абдырахманов 31- октябрь күнү болуп өткөн Окумуштуулар кеңешинин жыйынында тапшырды.  

Ошондой эле,  ал күнү КР нын Жогорку аттестациялык комиссиясынын илимдин кандидаттыгын тастыктоочу  диплому Акматова Айнурага тапшырылды. Изденүүнүн аракысы менен ийгиликке жетишкен агай- эжеге ден соолук жана ийгилик каалайбыз!