Эл аралык кувейт университетинин Араб тили кафедрасынын доктору Футух Юнус Сайид Дауд студенттерге ачык сабак өттү

2019- жылдын 30-октябрында саат 11:00 дө, И.Арабаев атындагы КМУнун Чыгыштаануу жана эл аралык мамилелер факультетинде Эл аралык кувейт университетинин Араб тили кафедрасынын доктору Футух Юнус Сайид Дауд “Билим алуунун баалуулуктары, чет тилин оңой үйрөнүүнүн ыкмалары” аттуу темада конок лекция өттү. 

Иш-чарага И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Чыгыш таануу жана эл аралык мамилелер факультетинин профессордук окутуучулар курамы жана студенттер катышты.

Доктор Футух Юнус Сайид Дауд конок лекцияда студенттерге чет тилди кандай оңой үйрөнүүгө болот деген кызыктуу суроолору менен кайрылып, тил үйрөнүү менен тил өздөштүрүүнүн айырмачылыгына кеңири токтолуп, суроо-жооп уюштурулду. Тил үйрөтүүдө колдонулуучу ыкмалар тууралуу ойлорун ортого салды. Конок лекциянын соңунда Доктор Футух Юнус Сайид Даудга И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Чыгыштаануу жана эл аралык мамилелер факультетинин атынан ыраазычылык кат тапшырылды.

Иш-чаранын максаты:
1. Окуу жайда билим алган экинчи тилди окуган студенттердин билим деңгээлин көтөрүү;
2. Экинчи тилди үйрөнүүнүн жаңыча ыкмаларын өздөштүрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болуу;
3. ЖОЖдор аралык кызматташтыкты арттыруу максатында аракеттерди жакшыртуу;
4. Өнөктөштөр жана жумуш берүүчү тараптар менен кызматташуу алакасын чыңдоо;
5. Студенттерди кесипкөйлүккө, максаттуулукка үндөө;
6. Студенттерди ийгиликке жетүүгө шыктандыруу, мотивация берүү;
7 Факультеттин имиджин көтөрүү;