Электрондук сурамжылоо уланууда

29.10.2019-ж.  И. Арабаев  атындагы  КМУнин Физика-математикалык окутуу жана маалыматтык технологиялар факультетинде (ФМОжМТФ)  2-3-4 курстарынын студенттери  үчүн  «Мугалим студенттин көз карашы менен» аттуу электрондук  сурамжылоо жүргүзүлдү (Буйрук №01-8/657  22.10.2019-ж.).  Сурамжылоо университеттин «Билим берүүнүн сапаты жана мониторинг" бөлүмү тарабынан  жана «Маалыматтык технологиялар» бөлүмү менен бирдикте уюштурулду.

29.10.2019г. на Факультете физико-математического обучения и информационных технологий (ФФМОиИТ) КГУ им. И. Арабаева для студентов 2-3-4 курсов было проведено электронное анкетирование  "Преподаватель глазами студентов" (Приказ №01-8/657 22.10.2019-ж). 

Анкетирование было организовано отделом "Качества образования и мониторинга" совместно с отделом "Информационных технологий".