Чыгыш таануу жана эл аралык мамилелер факультетинде конок лекция уюштурулду

2019-жылдын 26-ноябрда И. Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик университетинин Чыгыш таануу жана эл аралык мамилелер факультетинде билим алып, түрк тилин үйрөнүп жаткан 2-4-курстун студенттери үчүн «Түрк адабиятынын көрүнүктүү акыны Жахит Сыткы Таранжы» темасында конок лекция болуп өттү.
Конок лекцияны Кыргыз-Түрк Манас университетинин окутуучусу, филология илимдеринин кандидаты, доцент Гүлзат Нурдин кызы окуду.
Бул иш-чарада студенттерге түрк адабиятынын көрунүктүү акыны Жахит Сыткы Таранжы жөнүндө маалымат берилип, анын өмүр баяны, чыгармачылыгы, түрк адабиятында акындын ээлеген орду тууралуу айтылды. Лекциянын жүрүшүндө акын Ж.С. Таранжынын белгилүү чыгармасы болгон «35 жаш» жөнүндө сөз болуп, ырдын таржымалы слайд түрүндө студенттерге көрсөтүлүп, акындын өзүнүн окуусунда угузулду. Андан соң ырдагы ар бир сап өз-өзүнчө талданып, андагы маанилер студенттерге түшүндүрүлүп берилди. Лекцияга студенттер активдүү катышып чыгармадан айрым үзүндүлөрдү окушту.
Жыйынтыгында Ж.С. Таранжынын «35 жаш» чыгармасынын максаты айтылып, анын мазмунунда берилгендей, лектор, жаштарды жаштыктын кадырын билүүгө чакырып, убакытты туура пайдалануу аркылуу максатка жетүүгө болорун айтты.
Иш-чаранын максаты:
Башка ЖОЖдун окутуучулары менен тажрыйба алмашуу;
Түрк адабиятынын акын-жазуучуларынын өмүрү чыгармачылыгы түрк адабиятында ээлеген орду тууралуу маалымат берүү;
Студенттерди түрк тилин мыкты өздөштүрүүгө кызыктыруу;
Факультеттин имиджин көтөрүү;