БУУнун өкүлчүлүгүнүн коммуникация боюнча координатору студенттерге баяндама жасады

Чыгыштаануу жана эл аралыкмамилелер факультетинин Аймак жана маданият таануу кафедрасы конок лекция уюштурду. Конок катары Кыргызстандагы  БУУнун өкүлчүлүгүнүн коммуникация боюнча координатору  Нуршат Абабакиров чакырылды. Ал “Кыргыз Республикасынын эл аралык мамилелериндеги БУУнун орду” деген темада баяндама жасап,  төмөнкү маселелерге токтолду:

  1. Азыркы мезгилдеги дүйнөлүк саясий-экономикалык процесстердеги БУУнун орду;
  2. Кыргызстандын БУУнун курамына кириши;
  3. Кыргыз Республикасындагы БУУнун иш-аракети жана анын структуралык курамы.

Лекцияга “Эл аралык мамилелер”, “Аймак таануу” адистигинин 1-4- курсунун студенттери, кафедранын окутуучулары катышты.

Лекция өтө кызыктуу маанайда өтүп, студенттер тарабынан көптөгөн суроолор берилди.