Педагогика факультетинин 4-курсунун студенти Жазым кызы Тойбек КРнын Президентинин стипендиясына ээ болду

И. Арабаев ат. КМУнун педагогика факультетинин «Башталгыч билим берүү» профилинин 4-курсунун ПБк-32-13 группасынын студенти Тойбек кызы Жазым КРнын президентинин грамотасын алды.