КМУда Окумуштуулар кеңешинин жыйыны болуп өттү

6- февралда И. Арабаев атындагы КМУнун Окумуштуулар кеңешинин кезектеги жыйыны болуп өттү. Аталган жыйынга Окумуштуулар кеңешинин курамы толук катышышты.

Жыйында университеттин Илимий иштер боюнча проректору Э. Ж. Каниметов жетектеген КМУнун илимий- изилдөө иштеринин жыйынтыгы, негизги маселелери боюнча отчёту жана университеттин башкы эсепчиси С. А. Эргешованын каржы иштеринин жылдык жыйынтыктоочу отчёту угулду. Ошондой эле университетте эмгектенген айрым агартуучуларды Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик сыйлыктарына сунуштоо маселеси каралды.

1. И. Арабаев атындагы КМУнун “Эмгек сиңирген ишмери” наамына:

Кыргыз жана орус тилдерин окутуунун технологиясы кафедрасынын профессорунун милдетин аткаруучу Марянькан Раимбекованы сунуштоо.
2. Табигый математикалык билимдер жана аларды башталгыч мектепке окутуунун технологиясы кафедрасынын ага окутуучусу Коңурбаева Жумагүл Салиевнаны сунуштоо.

 

1. КРнын Билиим берүү жана илим министрлигинин “Билим берүүнүн мыктысы” төш белгиси менен сыйлоого: 

Дүйнөлүк тилдер гимназиясынын ага окутуучусу Асаналиев Марат Саяковичтин талапкерлигин сунуштоо.

1. Докторлук темаларды бекитүү:

Педагогика кафедрасынын доценттинин милдетин аткаруучу Туйгун Бектуровдун “Педагогикалык дициплиналарды окутууда инновациялык технологияларды колдонуунун илимий негиздери” п.и. д., профессор А. Т. Кадыралиеваны бекитүү.

2. Педагогика кафедрасынын д.м.а. Эльмира Нуркулованын “Теоретические основы формирования педагогической культуры будещего учителя в процессе обучения в вузе” аттуу докторлук диссертациясынын темасын бекитүү. Илимий консультанты: п. и.д., профессор А. Т. Калдыбаеваны бекитүү.