И. Арабаев атындагы КМУнун биринчи проректору Тууганбай Коңурбаевге Франциядан “Алкыш кат” келди

Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин биринчи проректору, Окуу иштери боюнча проректор Коңурбаев Тууганбай Абдырахмановичтин психология предмети боюнча жазган орус тилиндеги эки көлөмдүү илимий макаласы буга чейин чет элдик, тактап айтканда Франциядагы франсуз журналдарынын бирине басылып чыккан.
 
Мына ошол басылып чыккан макала боюнча Франциядан илимпоз, окумуштуу Т. А. Коңурбаев агабызга төмөндөгү сүрөттө көрсөтүлгөн "Алкыш кат" келиптир... Агайыбызга бекем ден соолук жана иштерине албан ийгиликтерди каалайбыз! Эске салып айта кетсек, Т. А. Коңурбаев псхология боюнча илимдин кандидаты, учурда докторлук диссертациянын үстүндө иш алып барууда.