Кулактандыруу!!!

Тарых жана маданият жылына карата

        2016-жылдын 9-ноябрында саат 14.00дө И.Арабаев атындагы КМУнун Чоӊ залында өтүүчү «Мен кыргыз жаранымын» аттуу студенттик кереге отурумуна чакырабыз!

Иштөө тартиби:

14.00. – Кереге столдун ачылышы

Курбанова Н.У. – Тарых жана социалдык-укуктук билимдер факультетинин деканы.

«Мен кыргыз жаранымын» деген темада 1-2-3-курстун студенттери чыгып сүйлөшөт жана презентацияларды жасашат.

Калыстар тобунун жыйынтыгын чыгаруу

Мыкты презентацияларды жана эсселерди даярдаган студенттерди дипломдор менен сыйлоо

Кереге катышучуларына сертификаттарды тапшыруу

Мыкты деп аталган иштерди студенттик, магистрдик иштердин жыйынтыгын сунуштоо.