Кулактандыруу

 

Окутуучулардын азыркы шартка ылайык илимий эмгектерди жазуу, студенттерди илимий, аналитикалык иштерди жазууга даярдоо иштерин өркүндөтүү максатында

атайын лекция

«Академиялык жазуу. Илимий тексти түзүү, даярдоо»

 

Академическое письмо. Научный текст в соответствии с международными требованиями»)

 өткөрүлөт:

 

- 18-майда КМУнун башкы корпустагы имаратында, конференц-залда (Ректорат, 2-этаж), саат 14.00.

- 19-майда 10-мкрн.(Камск көч. 10) МАЗ, саат 14.00.

 

Лекторлор:

Жамиля Жеенбаева(Dr. Jamilia I. Jeenbaeva), социалдык илимдердин доктору, профессор АУЦА, Dialecticon Climate GREEN (Green Research for Ecological Economics Networks) уюмунун негиздөөчүсү;

Жамбы Жусубалиева, Сорбонна университетин (Universite de Paris), New York Film Academy бүтүрүүчүсү, профессор.

 

Лекция-тренингдерден сон атайын курс уюштуруу пландаштырылууда. Курс окутуучулар, аспирант, жаш окумуштууларга, алдынкы студенттерге арналат жана сертификат тапшырылат (долбоор).