Окумуштуулар кеңешинин жыйыны

    2017-жылдын 28-сентябрында саат 14:00до И.Арабаев атындагы КМУнун конференц-залында Окумуштуулар кеңешинин жыйыны болот.

Жыйында төмөндөгү маселелер каралат:

1.И.Арабаев атындагы КМУнун Окумуштуулар кеңешинин 2017-2018 окуу жылындагы иш планын бекитүү

2.2016-2017 окуу жылындагы жайкы сынак-өтүм сессиясынын жыйынтык отчету

3.Ар түрдүү маселелер

КР Жогорку аттестациялык комиссиясына «профессор» наамын сунуштоо:

1.Үтүров Кытайбектин кандидатурасын «Философия» адистиги боюнча «профессор» наамына сунуштоо;

2.Орусбаева Токтобүбүнүн кандидатурасын «Педагогика» адистиги боюнча «профессор» наамына сунуштоо;

КР Жогорку аттестациялык комиссиясына «доцент» наамына сунуштоо;

1. Садыков Базарбай Кимбилдиевичтин кандидатурасын «Искусство» адистиги боюнча «доцент» наамына сунуштоо.