Маалым кат

    КМУнун окутуучулары, аспирант, студенттери тарабынан даярдалган илимий макалаларды, дипломдук иштерди Антиплагиаттык система аркылуу текшерип, даярдоо максатында уюштурулган атайын иш-чара 31- октябрда ѳтѳт. Иш-чара КМУ илимий проректору Э.Каниметовдун жана польшалык проектин кызматкерлеринин демилгеси менен илимди уюштуруу бөлүмү (НОО) жана «Анти-Плагиат» Plagiat.pl компаниясы тарабынан даярдалды.

Plagiat.pl компаниясынан атайын делегация 29.10.17-02.11.17. чейин Бишкек шаарында, 31.10.17. КМУда болот. Мекеме К.Скрябин ат. Кыргыз агрардык университети, “Манас” Кыргыз-түрк университети жана казахстандык окуу жайлар менен иш алып барууда.

31.10.17. саат 10.00. – 10.50.чейин жетекчилик менен жолугушуп, келишимди кароо, илимий иштерди антиплагиат боюнча текшерип чыгуу  маселелерин тактоо жыйнактоо.

11.00 – 12.50 (алдынкы студенттер, аспиранттар, илимий иштерге жетекчилик кылгандар жана илимий макала жазып текшертип, жарыялоого кызыккандар).

Иш-чара максаты: Университет (КИУ) жана Антиплагиат багытында иштеген мекеме менен түзүлгөн келишимге ылайык  илимий макалаларды, дипломдук иштерди Антиплагиаттык система аркылуу текшерип, билим берүүнүн сапаты жана академиялык окуу, ошондой эле академиялык системанын ѳнүгүүсүн чындоо.  Plagiat.pl компаниясынан атайын делегациясы окутуучуларга, студенттерге кыргызстандык, казахстандык жана польшалык университеттердин тажрыйбасына таянып, илимий иштерди баалоо жана анализдѳѳ процедурасынын жетишкендиктеринен маалымат берүүсү; Университеттин академиялык процессине антиплагиаттык  www.strikeplagiarism.com  программаны киргизүү/пайдалануу – максат-багытында презентация.