XXI кылымдагы жүрүм-турум, тарбия жана билим берүүнүн тарыхый тажрыйбасы жана анын өсүп-өнүгүшү

     Билим берүүнүн отличниги, тарых илимдеринин доктору, профессор Айып Идиновдун 90 жылдыгына карата «XXI кылымдагы жүрүм-турум, тарбия жана билим берүүнүн тарыхый тажрыйбасы жана анын өсүп-өнүгүшү» деген аталышта илимий жыйын болуп өттү.

Жыйынга белгилүү коомдук ишмерлер, илимпоздор катышты.

Ректор Т.Абдырахманов жыйынды ачып, анда профессор Э.Маанаев, «Мурас» фонддунун жетекчиси К.Молдокасымов, профессор Б.Бөрүбашев, т.и.д, профессор З.Курманов ж.б. А.Идиновдун билим берүү тармагына кошкон салымы, тарых илиминдеги орду жөнүндө кыскача токтолду.

«Мурас» фонддунун жетекчиси, т.и.д., К.Молдокасымов төмөндөгүлөргө токтолду: «Мен Айып Идиновичти студент кезимден бери билем. Окутуучу катары бизге мыкты билимин, тарбиясын берген. Агайдын сабакты өтүү методу башкача эле. Ал эч качан барактан карап лекция окучу эмес. Ошол кездеги тарых илиминдеги айтылбай турган жашыруун сырларды бизге айтып, кийин баары ачыкка чыгат дегени эсимде. Окууну аяктаганда, университетте мугалим болуп иштеп калдым. Шакирти катары мага ар тараптан колдоо көрсөтүп, акыл-насаатын айтып турчу.

Агайдын билим берүү тармагында, айрыкча тарых илиминдеги эмгеги чоң. СССР урап, Кыргызстан өз алдынча мамлекет болгондо билим берүү тармагы да чоң туңгуюкка кептелди. Илимпоздор экиге бөлүнүп, бири Кыргызстан тарыхын түзүп окуталы десе, экинчилери Совет адабиятын улантып окуталы дешти. А.Идинович көп аракет кылып, акыры Билим берүү министрине кирип, Кыргызстан тарыхын окутуу боюнча чечим чыгарттырган. Ошондон кийин мектептерде, жогорку жайларда кыргыздардын тарыхы кеңири окутула баштаган».

Окумуштуунун эмгектерин эскерүү үчүн белгилүү илимпоздор илимий баяндамаларын окушту.

Соңунда жыйындын катышуучулары резолюция кабыл алышты.