КМУда профессордук-окутуучулар курамы үчүн атайын семинарлар өткөрүлдү

      2018-жылдын 9-январынан 25-январга чейин КМУнун ректору, профессор Т.Абдырахмановдун Буйругунун негизинде университеттин профессордук-окутуучулар курамы үчүн атайын семинарлар өткөрүлдү.

Семинарга университеттин бардык курамдарынын окутуучулары катышып, анда төмөндөгүдөй маселелер талкууланды.

  1. И.Арабаев атындагы КМУнун профессордук-окутуучулар курамынын 2017-2018-окуу жылына карата окуу жүктөмдөрүнүн бөлүнүшүнүн өзгөчөлүктөрү (профессордук-окутуучулар курамынын сапаттык көрсөткүчү);

  2. И.Арабаев атындагы КМУнун профессордук-окутуучулар курамынын 2017-2018-окуу жылында өткөрүлгөн профессордук-окутуучулар курамынын аттестациясынын жыйынтыктары жана натыйжалары;

  3. ЖОЖдун И.Арабаев атындагы КМУнун профессордук-окутуучулар курамынын рейтинги: көрсөткүчтөрү, рейтинг чыгаруунун методикасы;

  4. Кесипке багыттап окутуу технологиясы: предметтик компетенциядан – кесиптик компетенцияга карай;

  5. Рухий тазалануунун психологиялык ыкмалары;

  6. Университеттин инновациялык өнүгүү жол картасы;

  7. Аккредитациянын өткөрүүнүн тартиби жана жол-жоболору ж.б.

  Окуу иштери боюнча проректор Т.Коңурбаев профессордук-окутуучулар курамы үчүн семинарларды, тегерек столдорду, иш-чараларды өткөрүп туруу зарыл экендигин баса белгилеп, соңунда катышуучуларга сертификаттарды тапшырды.