Эне-тилин чанган эссиз, Ата-Журтун чанган тексиз

     Э.Ж.Маанаев атындагы Тарых жана социалдык-укуктук билим берүү факультетинде 21-февраль «Бүткүл дүйнөлүк тилдерди коргоо күнүнө» карата «Эне-тилин чанган эссиз, Ата-Журтун чанган тексиз» деген аталышта дебат болуп өттү.

Аталган иш-чара факультеттин кыргыз тил мугалими ф.и.к., Г.Иманакунова тарабынан уюштурулган.

Дебатка 1-курстун студенттеринен түзүлгөн «Эне-тил» жана «Ак-Шумкар» командалары катышып, бүгүнкү күндөгү эне тилдин абалына жана келечегине байланыштуу коюлган актуалдуу суроолор боюнча талкуу болду.

Бул иш-чараны көрүүгө жаш тарыхчылар жана башка факультеттин студенттери, профессордук-окутуучулар курамы келишти.