Түрк дүйнөсү: билим – өнөр булагы

    3-4-мартта И.Арабаев атындагы КМУнун алдындагы колледждин жетекчилиги тарабынан уюштурулган «Түрк дүйнөсү: билим – өнөр булагы» деген темада илимий-практикалык конференция болуп өттү.

Иш-чарага окутуучулар, студенттер, магистранттар жана Бишкек шаарындагы №87 орто мектептин жана Кочкор районундагы Ш.Рысмендеев атындагы орто мектептин мугалимдери, окуучулары катышты.

Колледждин директору Ө. Карымшаков конференцияны ачып, билим-илим тармагынын бүгүнкү күндөгү абалына жана келечегине кыскача токтолсо, куттуктоо сөзү менен Илимий иштер боюнча проректор Э.Каниметов чыгып, студенттердин илимий эмгектери жөнүндө маалымат берди.

Илимий баяндамалары менен Б.Н.Ельцин атындагы КРСУнун студенти Б.Касымов «Эпос «Манас» – как источник изучения социокультурного и философско-эстетического восприятия кыргызского народа», Кыргыз-түрк «Манас» университетинин студенти А.Касымалиева «Ч.Айтматовдун чыгармаларындагы жакшылык жана жамандык проблемасы», И.Арабаев атындагы КМУнун алдындагы колледждин студенти А.Кылычбекова «Профилге даярдоо – КР жалпы билим берүүнүн мамлекеттик стандартынын өзөктүк проблемасы: башталгыч билим берүү боюнча» ж.б. темалары менен чыгышты.

КМУнун алдындагы колледждин студенти А.Кылычбекова: «Профилге багыттап окутууда баланын дээри, жөндөмдүүлүгү жана кызыкчылыгы башкы ролду ойнойт. Эгерде башталгыч класстын окуучусу өз оюн мугалимге жана ата-энесине толук жеткире албаса, анда ал жогорку класста кезинде жана кесип тандоо убагында мугалими же ата-энеси тарабынан катачылык кетүүсү мүмкүн. Анткени, мугалим ыңгайлуу шартка, ал эми ата-энеси өзүнө жаккан профилге окутуп коюшат» – деди өз баяндамасында.

 Кочкор районундагы Ш.Рысмендеев атындагы орто мектептин тарых мугалими, «Билим ордо» коомдук интеллектуалдык фонддунун мүчөсү Бообек уулу Болот «Манас» эпосу жана Археология» аттуу баяндамасын окуп, Археология илими менен «Манас» эпосунун карым-катышы жөнүндө баяндады.

«Таш тулга эстелиги (сегиз таш) – Монголияда, Тувада, Алтайда, Синцзянда, Кыргызстанда табылган. Ал эрте темир дооруна чейинки, б.а. мындан 2300-2800 жыл илгерки заманга таандык. Бул эстеликти «Манас» эпосунда Мааникерди сүрөтөөдө кездештиребиз:

Сексен күнү чуркаса,

Серпиндиси даңкыны.

Сегиз таш жерге бураса,

Күчөй турган маал эле.

Мындай мисалдар «Манас» эпосунда миңдеп саналат. Демек, кыргыз элинин улуу «Манас» эпосу Археология илиминин өсүп-өнүгүүсү үчүн кайсы бир деңгээлде салымын кошууда» – деп билдирди тарыхчы Болот Бообек уулу.

Илимий баяндамалардан соң, колледждин көркөм жетекчиси Бакыт Азизбек уулу, Дизайн жана моделдештирүү секциясынын окутуучулары саркеч кийимдердин моделдерин көрсөтүштү. Таланттуу студенттер даярдаган концерттик программа иш-чараны жыйынтыктады.