Мамлекеттик тил жана маданият институтунда Советбек Байгазиевдин «Айкөл Манастын адеп-ахлак кодекси» аттуу китеби боюнча окурмандык иш-чарасы өттү

Өткөн аптада Мамлекеттик тил жана маданият институтунда белгилүү публицист-жазуучу, сынчы, адабият таануучу, педагог-окумуштуу, акын, профессор Советбек Байгазиевдин «Айкөл Манастын адеп-ахлак кодекси» аттуу китеби боюнча окурмандык иш-чарасы болуп өттү.

Иш-чараны институттун директору А.Дүйшөмбиева ачып, Советбек Байгазиевдин билим берүү жана илим тармагындагы эмгектерине, чыгармачыл жаатында жаштарды активдүүлүккө, патриоттуулукка тарбиялоо максатында жазылган чыгармаларына кыскача токтолду.

Куттуктоо сөзүн Илимий иштер боюнча проректор Э.Каниметов, Мугалимдердин билимин өркүндөтүү институтунун ага окутуучусу Д.Султанкулов, ф.и.д., А.Эгембердиевалар билдирсе, илимий баяндамаларды И.Арабаев атындагы КМУнун профессору Р.Сыдыкова, КМУнун доценти Д.Саалиева, ага окутуучу С.Дүйшөмбиев, МТМИнин студенти Ч.Кубаталиева, Б.Мунарбек уулу ж.б. окушту.

Автордун «Айкөл Манастын адеп-ахлак кодекси» китебинде «Ата-энени ыйык тутуп урматтоо – Манас адеп-ахлагынын түптүү мыйзамы», «Түрк элдеринин биримдиги – Манастын интернационалдуулугунун дагы бир принциби», «Акылман Бакайдын баарлашуу усулу», «Өнөр билим – Манастын Ата-журтунун тиреги» ж.б. маселелер каралган.

Иш-чаранын жүрүшүндө, студенттер С.Байгазиевге өмүр жолу, чыгармачылыгына байланышкан суроолорду берип, эстеликке сүрөткө түшүштү.