КРнын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду (ММК Фонду) И.Арабаев атындагы КМУнун студенттерине семинар өткөрүштү

КРнын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду (ММК Фонду) И.Арабаев атындагы КМУнун студенттерине семинар өткөрүштү. Семинар «КРнын милдеттүү медициналык камсыздандыруу системасы» деп аталып, анда ММК фондунун адистери Кыргызстандын камсыздандырылбаган жарандарынын арасында Милдеттүү медициналык камсыздандыруу полисин (ММК полиси) жайылтуу жөнүндө маалымат беришти.  

«ММК Полиси камсыздандырылган адамдын статусун тастыктайт жана ММК Фонду менен келишим түзүп, жеңилдетилген шартта иштеген саламаттык сактоо уюмдарында медициналык жардам алууга укук берет», – деди ММК фондунун адистери.

Мындан тышкары, адистер ММК фондуна өз алдынча төгүм төлөгөн жарандар кимдер, ММК Полисин кантип алуу керек, кайсы жерде, качан колдонулаары жана анын артыкчылыктары менен тааныштырышты.

ММК Фондунун адистери КРнын ар бир жаранын өз ара кызматташууга чакырды.