Энелер күнү белгиленди

   22-майда Чыгыш таануу жана эл аралык мамилелер факультетинин «Чыгыш тилдери» кафедрасынын англис тилинин окутуучулары тарабынан «Энелер» күнүнө карата факультетте англис тилин негизги жана экинчи чет тили катары окуган студенттер менен бирге иш-чара уюштурулду.

Иш-чарада студенттер “Энелер” жөнүндө көркөм окуу, макалдарды айтуу, ырдоо менен катар чыгармалардан кыскача сценкаларды көрсөтүштү.

Студенттердин иш-чарага активдүү катышкандыгы алардын англис тилин мыкты өздөштүргөндүгүнөн байкалды.