Алтай-алатоо цивилизациясынын негиздери

     25-майда И.Арабаев атындагы КМУда коомдук ишмер Т.Тургуналиев жетектеген «Алтай-алатоо цивилизациясынын негиздери» аттуу эл аралык жыйын болуп өттү.

Жыйынга белгилүү коомдук жана маданий ишмерлер, илимпоздор, окутуучулар жана студенттер катышты.

И.Арабаев атындагы КМУнун ректору, профессор Т.Абдырахманов, Окуу иштери боюнча проректор Т.Коңурбаевдер иш-чараны ачышып, конокторго ыраазычылык сөзүн билдиришти.

Куттуктоо сөзү менен КРнын Билим берүү жана илим министрлигинин орун басары К.Кожобеков, С.Раев, КРнын УИАнын вице-президенти, мүчө-корреспонденти О.Тогусаковдор чыгышса, ал эми илимий баяндамаларды «Алтай-Алатоо цивилизациясы дүйнөлүк цивилизациянын алкагында» Манастаануу институтунун директору Т.Тургуналиев, «Алтай-Алатоо цивилизациясынын философиялык мааниси» КРУИАнын вице-президенти О.Тогусаков, «Глобалдашуу жана Манас» ф.и.д., профессор С.Байгазиевдер окушту.

Соңунда жарыш сөздөр академик А.Эркебаевге, ф.и.к., А.Жумантуру, ф.и.д., Г.Жаманкуловага, ти.к., Баяс Туралга, профессор О.Капалбаевге, ф.и.д., профессор Г.Орозовага берилип, алар алтай тектүү элдердин гуманитардык, тарыхый жана маданий байланыштарын чыңдоого багытталган акыркы илимий-изилдөөлөргө, маданий долбоорлорго кеңири түшүнүк беришти.