Биологдор ачык сабак өтүштү

    Биология жана химия факультетинин М.М.Ботбаева атындагы Биоартүрдүүлүк кафедрасынын ага окутуучусу Сапарбаева Уулай Чымыровна 2-курстун студенттерине «Бир үлүштүүлөр классы. Лилия гүлдүүлөр тукуму» деген аталыштагы ачык практикалык сабак өткөрдү.

Ачык сабактын максаты – студенттерге биология илиминин изилдөө методдорун, б.а. аларды кандай жол менен колдоно билүү керек экенин үйрөтүү.

Сабакка факультеттин ОМК төрайымы доц.м.а. А.О.Абдыкадырова жана Биоартүрдүүлүк кафедрасынын окутуучулары катышып, ачык сабак боюнча өз пикирлерин билдирип, анализ жасашты.

Сабак жыйынтыктоочу, бышыктоочу форматта өтүп, окутуунун жаңы технологиялары, интерактивдүү доска колдонулду.

Окутуучулардын пикиринде, ачык сабакта окутуунун интерактивдүү усулдары колдонулуп, жеткиликтүү, системалуу түрдө эң жогорку деңгээлде өттү жана максатына жетти.