Инновациялык билим берүү шартында педагогдун ишмердүүлүгүнүн психологиялык-педагогикалык аспектилери

М.Р.Рахимова атындагы Квалификацияны жогорулатуу жана кадрларды кайра даярдоо институту «Биринчи кадам» кайрымдуулук мекемесинин тарбиячыларынын квалификациясын жогорулатуу боюнча курс өткөрүүдө.

Курсту жетектөөчү адис Ү.Керимканованын айтуусуна караганда, курс «Инновациялык билим берүү шартында педагогдун ишмердүүлүгүнүн психологиялык-педагогикалык аспектилери» деп аталып, 18-июндан 28-июнга чейин «Биринчи кадам» кайрымдуулук мекемесинин тарбиячыларынын квалификациясын жогорулатуу максатында уюштурулган.

18-20-июнь күндөрү Педагогика боюнча тренер М.Ногаев, 20-22-июнда Психология боюнча тренер Т.Качикеев, 25-26-июнь күндөрү тренер Н.Түнкатарова, 27-28-июнда тренер А.Турусбекова лекция окушууда.

Курста негизинен төмөндөгүдөй темалар боюнча: «Педагогика илим катары: педагогиканын объектиси, маселелери, функциялары», «Азыркы педагогиканын негиздери», «Педагогикалык баарлашуунун стилдери», «Педагогко инсан катары коюлуучу кесиптик талаптар», «Психика, анын эволюциясы», «Инсан. Инсандар теориясы», «Ойлоо жана сүйлөө», «Кенже мектеп окучууларынын курагы», «Тарбиялоонун максаты жана түрлөрү», «Тарбиялык сабактын пландары» ж.б. лекциялар өтүлүп жатат.

Курстун жыйынтыгы 28-июнда чыгып, соңунда катышуучуларга сертификаттар тапшырылат.