Көркөм маданият жана билим берүү факультетинде дизайнерлик багытта билим алып жаткан студенттердин эмгектери көрсөтүлдү

    Көркөм маданият жана билим берүү факультетинде дизайнерлик багытта билим алып жаткан студенттердин «дипломдук ишинин» жыйынтыгы көрсөтүлдү.

Студенттер имараттардын, айлана-чөйрөнүн макеттери жана проекттери, мекемелердин фирмалык стилдери, живопистик картина, декоративдик панно, ландшафтык (бак-дарактарды тегиздеп, кооздоо) дизайн ж.б. боюнча дипломдук иштердин үстүндө изденишкен.

Ошондой эле бүтүрүүчүлөр кабинеттердин көркөм дизайнын иштеп чыгып, факультеттин искусство тарыхый кабинетин жасалгалашкан. Мыкты макеттерди жана проекттерди иштеп чыккан эмгектер аталган кабинеттин көргөзмөсүнө коюлду.