Within the framework of Erasmus Plus EPCA project, tender is announced for the delivery of following equipment to the address of the Kyrgyz State University named after I. Arabaev

Within the framework of Erasmus + EPCA project, tender is announced for the delivery of following equipment to the address of the Kyrgyz State University named after I. Arabaev.  The funds will be transferred from Europe in Euro currency to the bank account of the supplier. 

Tender start date: 11.03.2019 year.
Tender deadline: 11.04.2019 year.
Delivery period: 30 days.

 

Tel.: +996 312 661257

        +996 552 502058

           +996 555 829038

Email: nurjanov_b@mail.ru

           monitoring.sapat.kmu@gmail.com
 

Address: Kyrgyz State University named after I. Arabaev. 

                Bishkek city, # 51 Razzakov str. 720026

 

Ерасмус+ программасынын ЕРСА долбоорунун чегинде И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетине техникалык жабдууларды сатып алуу үчүн финансылык каражаттар бөлүнгөндүгүнө байланыштуу универстетке бул жабдууларды алуу үчүн тендер жарыяланып жатат. Акчалай каражаттар ЕРСА долбоорунун чегинде Европадан камсыздоочунун эсебине евро акча бирдигинде которулат.

 

Тендердин башталышы:11.03.2019
Тендердин аяктоо мөөнөтү: 11.04.2019

Жеткирүү мөөнөтү: 30 күн

 Тел: +996 312661257

         +996 552 502058

           +996 555 829038

Email: nurjanov_b@mail.ru

           monitoring.sapat.kmu@gmail.com

Дарек: 720026 Бишкек ш., Раззаков көч., 51