Окуу иштери боюнча проректор Т.Конурбаев Теологиялык колледждин профсоюздук-окутуучулар курамына жыйын өткөрдү

    5-сентябрда И.Арабаев атындагы КМУнун Окуу иштери боюнча проректору Тууганбай Коңурбаев Теологиялык колледждин профсоюздук-окутуучулар курамына жыйын өткөрдү.

Жыйында колледжде эмгектенип жаткан окутуучуларга окуу иш планын тааныштырып, студенттердин сабакка катышуусун, окутуучулардын жеткиликтүү деңгээлде сабак өтүүсүн, секция мүчөлөрүнүн коомдук иштерин белгилөө жана тактоо, ачык сабактарды уюштуруунун графигин түзүү, дистанттык жана сырттан окуу бөлүмдөрүндөгү жумушчу программалардын сапаты, окуу процессинин абалы, кафедрадагы илимий-изилдөө иштеринин абалы ж.б.у.с. маселелерди талкуулашты.

Соңунда Т.Коңурбаев колледждин жетекчилигине тийиштүү тапшырмаларды берип, студенттер менен тыгыз иштешүүнү сунуштады.