Мамлекеттик тил майрамыбыз кут болсун!

   Кыргыз Республикасында 2014-2020-жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасында кыргыз тилинин өлкөбүздө бириктирүүчү ролу баса белгиленген. Мамлекеттик тилди колдонуу чөйрөсүн кеңейтүү аракети өз жемишин берип жатат – дээрлик бардык курамдарда кыргыз тили негизги ролду аткара баштады, Манастын тилин үйрөнүүгө далалат кылган башка улуттагы мекендештердин да саны көбөйүп баратат.

Кийинки кезде ата-бабалар мурасына кызыгуунун артышы, руханий жана маданий булактарыбызга кайтып жатканыбыз эне-тилибиздин да мартабасын арттырды. Натыйжада кыргыз тилинин түгөнгүс байлыгын жана кудуретин ача алдык. Коомдук турмуштун бардык чөйрөсүндөгү кубулуштарды, илимдердин бардык тармагын чагылдырууга кыргыз тилинин кудурети жетпейт деген көз караштын туура эместиги далилденди – саясый, юридикалык, аскердик, медициналык, кыскасы, дээрлик бардык тармактар боюнча сөздүктөрдүн чыгып жатканы, Википедия баш болуп, социалдык бардык түйүндөрдөн кыргызча адабияттардын, макалалардын кеӊири орун таап жатканы буга далил. Чынында эле “Манас” эпосундай мухитти жараткан тилдин келечеги кеӊ.

Кыргыз тилинин өнүгүшүнө, анын бардык күч-кудуретин туура колдонуп жана арттырууга бүт баарыбыз жоопкер болууга тийишпиз.

Ошону менен катар ааламдашуу доорунда Кыргызстанда көп тилдүүлүктү да өнүктүрүү зарылдыгы бар жана мамлекетибиз жакынкы келечекте ар бир жараныбыздын үч тил билүүсүн камсыз кылуу максатын көздөйт. Бул максатты ишке ашырууда кыргыз тили данакердик милдетти аткарат.

Эне сүтү менен кошо жаралган эне-тилибизди кастарлайлы, ошондо гана биз улуттук жүзүбүздү, маданиятыбызды, рухубузду, каада-салттарыбызды сактап кала алабыз.

Мамлекеттик тил майрамыбыз кут болсун!

И.Арабаев атындагы КМУнун ректору,

 

профессор Т.А.Абдырахманов