КМУда студенттер арасында кыз-жигит «Сармерден» оюн-зоок кечеси өттү

   Күлкүсү күчөп шаң берген

Күттүргөн оюн сармерден.

Көңүлгө шерик дал келген,

Көпчүлүк көрчү сармерден.

Кылымга аты дал келген,

Кызыктуу оюн сармерден.

28-сентябрда И.Арабаев атындагы КМУда студенттер арасында кыз-жигит «Сармерден» оюн-зоок кечеси болуп өттү.

Филологиялык билим берүүнүн практикалык курсу кафедрасынын ага окутуучусу Т.Акматова окуу планынан тышкары студенттердин эне-тилге болгон жөндөмүн өнүктүрүү максатында, Тарых жана социалдык-укуктук билим берүү факультетинин кыздар командасы менен Экономика жана менеджмент институтунун жигиттер командасынын ортосунда кызыктуу оюн уюштурган.

Кече адаттагыдай эле саламдашуу менен башталып, жан дүйнөгө руханий азык тартуулаган манас айтуу, элдик ырлар, күүлөр, каада-салт, улуттук бийлер, улуу сөздүн учугун улаган макал-лакаптар, табышмактар, жаңылмачтар, шаңдуу ырлар менен коштолду.

Таланттуу студенттердин өнөрлөрүн көрүп, каада-салтын аздектей билген нарк-насилдүү жаш муундардын өсүп келе жаткандыгына дагы бир жолу ынандык десек жаңылышпайбыз.

Жыйынтыгында калыстар тобунун чечими менен кыздар жана жигиттер командасы бирдей упай топтоп, тең-тең деп табылды.