Манас тили - Мамлекеттик тилибиз

      Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 5-апрелиндеги №151 буйругу менен “Кыргыз Республикасынын 2014-2020-жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасын” иш жүзүнө ашыруу максатында 2018-жылдын 17-сентябрынан тартып 29-сентябрына чейин Мамлекеттик тилдин жарым айлыгын өткөрүү боюнча  И.Арабаев атындагы КМУнун  М.Р. Рахимова атындагы  Квалификацияны жогорулатуу жана кадрларды кайра даярдоо институту  иш-чаралардын жыйынтыгын чыгарышты.

  "Жарым айлыкка арналган иш-чаралардын алкагында окуу-методикалык комплекстерин, дидактикалык окуу материалдарын, иш кагаздарын кыргыз тилине которуу улантылып, институттун методикалык кабинетинде “Манас тили - Мамлекеттик тилибиз” темасында кыргыз тилиндеги китеп көргөзмөсү ачылды. “Мамлекеттик тил мыйзамы кыргыз тарыхында”(проф. Осмонов О.Ж.),Техникалык терминдердин кыргыз тилиндеги колдонулушу” (т.и.к., доц. Акбеков Т.) деген темада ачык сабактар, студенттер жана окутуучулар үчүн “Эсимде: эс тутум тилдерин издегенде” (“Эсимде: в поисках языков памяти”) темасындагы семинар-коллоквиум сыяктуу бир топ алгылыктуу иштер уюштурулду”, – деп билдирди директордун орун басары А.Самыйканов.