КМУда Тумар ханыша, Рамаяна драмаларынын негизинде талкуу ѳттү

    17-октябрда И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин башкы имаратынын чоң жыйындар залында Жазуучулар союзунун мүчѳсү, белгилүү акын, драматург Бактыгүл Чотурованын фольклордук чыгармага таандык «Тумар ханыша», «Рамаяна» аттуу драмаларынын негизинде коюлган сахна оюндары боюнча чоң талкуу болду.

Талкууга ректор Т.Абдырахманов, жазуучу Б.Чотурова, Р.Акназарова, К.Сыдыкова жана Т.Абдумомунов атындагы кыргыз драм театрынын актерлору, режиссерлору жана студенттер катышты.

Байыркы эпостордун негизинде жаралган драмалардын тегерегинде жүргѳн талкууда Б.Чотурова тѳмѳнкүлѳргѳ токтолду.

«Спектаклдин ѳзѳгүндѳ адам коомундагы баатырдык, даанышмандык, ачкѳздүк, ѳзүмчүлдүк, чыккынчылык, сүйүү жана жек кѳрүү сыяктуу эзелтен бүтпѳй келген түбѳлүктүү темалар камтылган. Байыркы грек тарыхчылары жазган маалыматка таянсак, Томирис дүйнѳнүн жарымын ээлеп, байыркы гректер менен салгылашып, батыштагы таанымал фарсы мамлекетинин атак-даңкы тарыхта калган аскер башчы баатыр падышалар Кир, Дарий менен баатырдыгы тең келген аялдардан чыккан өткүр падыша Томиристин эрдиги аталган спектаклде күчтүү сыпатталып, жеке турмушундагы махабаты менен трегедиясы баяндалат. Кир падыша дүйнөнүн жарымын ээлеп, жеңиш менен келсе дагы көчмөн элди басып алууда жеңилип, Томиристен башы алынган.

Ал эми Рамаяна Индиянын чоң эпосу, муну ошол Индиянын Кыргызстандагы элчилигинин, театрдын сунушу менен жазылган. Өтө чоң 7 китептен турган, мифтердин доорундагы Индиянын майда хандыктары башкарып турган, бир нече кылым мурдагы окуя. Бирок ошонун баарын бир жарым, эки сааттык убакытка батырыш өтө кыйын экен. Бир топ кыйынчылык менен жазылды, бирок көрүүчүлөрдүн, эксперттик комиссиянын айтымына караганда өз максатына жеткен спектакль болду дешти. Азыр көрүчүүлөрдөн да жакшы ой-пикирлер айтылууда. Ушул театрдын чыгармачылык тобуна да ыраазычылык билдирем, ошолордун эмгеги абдан чоң. Китепке жазып койгону менен драманы кыймылга келтирип, элдин алдына алып чыккан актерлордун эмгеги. Алардын эмгегинин аркасында чыгарма кѳркүнѳ чыкты», – деди жазуучу Б.Чотурова.

Окуу жайдын окутуучулары жана студенттери авторго, актерлорго кызыктуу суроолорун берип, жакшы ой-пикирлери менен бѳлүштү.

Соңунда ректор Т.Абдырахманов, директор Т.Тургуналиев меймандарга университеттин ыраазычылык катын тапшырды.