ОШМУ жана ОГПИден академиялык мобилдүүлүк боюнча келген студенттер «Манастын уулу Семетей» аттуу спектаклди кѳрүп келишти

     23-октябрда ОШМУ жана ОГПИден академиялык мобилдүүлүк боюнча келген студенттер Т.Абдумомунов атындагы Кыргыз драм театрда болуп ѳткѳн «Манастын уулу Семетей» аттуу спектаклди кѳрүп келишти.

Элдик эпосубуздун негизинде жазылып-коюлган бул пьеса бардык муундагы адамдарга, айрыкча жаштарга хрестоматиялык негизде көрүүгө зарыл чыгарма.

Окуя - Семетейдин төрөлүшү менен башталып, андан кийин, анын бөтөн жерде эр жетип, кайрадан ата туурун издеп, элине келгени, жерин жердегени менен аяктайт. Ата ордун баскан эр-азамат, элин-жерин коргоп, көптөгөн эрдиктерге баш койгон даңазалуу баатырлардан болот.

Спектакль драматург Жалил Садыковдун чыгармасынын негизинде жаралып, койгон режиссеру Эгемберди Бекболиев.

Аталган чыгарма 30 жылдан бери сахнадан түшпѳй, бүгүнкү күндѳ да кѳптѳгѳн күйѳрмандардын колдоосуна ээ болуп келе жатат. Театрдын актерлору каармандардын ролун мыкты деңгээлде ачып, чыгарманын негизги  кульминациясына жетти деген ишеничтебиз.