Ѳмүр бизден ѳтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин

       «Ѳмүр бизден ѳтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин» деп, кыргыздын улуу акыны Аалы Токомбаев айткандай, улуу инсандарды куттуу күндѳрдѳ эскерип, анын арбагын ыраазы кылуу элибиздин эзелки салты.

16-ноябрда университеттин Ч.Айтматов атындагы жыйындар ѳргѳѳсүнѳ дүйнѳлүк залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун жаркын элесине арналган маданий иш-чара уюштурулган.

Уюштуруучу педагогика кафедрасынын башчысы, п.и.д., профессор Айчүрѳк Калдыбаева жазуучунун ѳмүр жолунан кыскача билдирүү жасап, андан соң иш-чараны ачуу үчүн ректор Т.Абдырахмановго сѳз берди.

Т.Абдырахманов Ч.Айтматовдун адабият жанрындагы ордун гана эмес, дүйнѳлүк искусствого, СССР маданиятына, кыргыз киносуна, балдар адабиятына баа жеткис байлык калтырып кеткенин айтып ѳттү.

Жазуучунун карындашы Р.Айтматова жазуучунун балалык чагы, алгачкы жараткан эмгектери, сыйлыктары жана ийгиликтери жѳнүндѳ студенттерге дарс окуду.

Жазуучулар союзунун мүчѳсү, акын Т.Нурмамбетов «Айтматов бүтүндөй ааламга “Кыргыз” деген имаратты куруп кетти» деп, жазуучунун чыгармаларынын актуалдуулугун айтты.

Илимий баяндамалар окулуп, жазуучунун эмгектеринин кѳргѳзмѳсү кѳрсѳтүлдү. «Ак кеме», «Биринчи мугалим», «Саманчынын жолу» повесттеринен чакан сценкалар Кѳркѳм маданият жана билим берүү факультетинин, Мамлекеттик тил жана маданият институтунун, Педагогика факультетинин студенттери тарабынан тартууланды. Жазуучунун «Ысык-Кѳл» аттуу обондуу ыры, анын чыгармаларынын негизинде жаралган обончулардын чыгармалары да аткарылды.

Соңунда Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата Илимий китепкананын жетекчилиги астында уюштурулган сынактын жеңүүчүлѳрү аныкталып, сертификаттар тапшырылды.

Мамлекеттик тил боюнча проректор Нурмамат Эсенгулов иш-чаранын катышуучуларына ыраазычылык сѳзүн билдирди.