Сагынбай Орозбаков - "Манас" ааламынын генийи

     21-ноябрда И.Арабаев атындагы КМУнун чоң жыйындар залында Манастаануу институтунун кызматкерлери тарабынан уюштурулган «Сагынбай Орозбаковдун 150 жылдыгынын» урматына арналган эл аралык илимий-тажрыйбалык конференция болуп ѳттү.

Конференцияны институттун жетекчиси Т.Тургуналиев ачып, куттуктоо сѳзү менен ректор Тѳлѳбек Абдырахманов чыкты.

Ректор Т.Абдырахманов улуу манасчынын эмгектери, гениалдуулугу жѳнүндѳ кыскача токтолуп, уюштуруучуларга ыраазычылык сѳзүн билдирди.

Т.Тургуналиев иш-чараны баштап, манасчынын ѳмүр жолуна кыскача токтолуп, манасчынын урматына карата ѳткѳрүлүп жаткан республикалык, ЖОЖдук иш-чаралар жѳнүндѳ, эң башкысы манасчынын гениалдуулугун даңазалап ѳттү.

Адабиятчы, ф.и.д., Т.Орозова «С.Орозбаковдун варианттындагы салттуу билимдер кыргыз улуттук илиминин уңгу башаты», коомдук ишмер, фил.и.к., Т.Тургуналиев «Сагынбай генийдин поэтикалык керемети» аттуу илимий баяндамалары менен чыгышты.

Ошондой эле КРнын белгилүү окумуштуулары жарыш сѳздѳр менен катар куттуктоо сѳздѳрүн айтышты.