Борбордук Азия Университети менен кызматташуу

        12-декабрда И.Арабаев атындагы КМУнин Окуу иштери боюнча проректору Коңурбаев Тууганбай Абдырахманович Борбордук Азия Университетинин Билим берүүнү өнүктүрүү программасынын башчысы Дин Бернадет, координатору Папиева Жамал жана кооперативдик билим берүү прогаммасынын башчысы Каримов Мырза менен жолугушуу өткөрдү. Жолугушууда физика, математика, информатика, биология, химия, англис тили боюнча мугалимдердин деңгээлин, ушул сабактардын мектепте окутуунун сапатын көтөрүү боюнча сүйлөшүүлөр болду. Жогорудагы сабактарды англис тилинде берүүчү мугалимдердин жок же аз болгондугуна байланыштуу алардын квалификациясын жогорулатуу меселелери да талкууланды. Андан сырткары билим берүүнү өнүктүрү программасы боюнча көп жылдык кызматташуу тууралуу да макулдашылды.