И.Арабаев атындагы КМУнун студенттери Пекин шаарында стажировкада болушту

    Чыгыш таануу жана эл аралык мамилелер факультетининкытай тилин окуган студенттери Жыргалбек кызы Айгерим (гр.МО-3-16), Джусупбекова Нурпери (гр. Ж-4-15) Кытайдын Пекин шаарында 2018-жылдын 25-ноябрынан 10-декабрына чейин 2 жумалык стажировкада болушту. Студенттер кытай маданияты менен таанышышып, Пекиндин чет тилдер университети тарабынан уюштурулган жазуу, оозеки котормо, кытай адабияты жана сүйлөө боюнча  сабактарга да катышышты. Стажировканы ийгиликтүү өткөргөндүгү тууралуусертификатка ээ болушту.