Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору, профессор Абдырахманов Төлөбек Абыловичтин жаңы жылдык куттуктоосу

Кадырлуу кесиптештер!

Сүйүктүү студенттер!

Ар бириңиздерге ак кардай аруу жакшы тилек, үмүттөрдүн жарыгын чачып келе жаткан жаңы 2019- жылыңыздар менен чын дилимден куттуктаймын. Өтүп бара жаткан жыл Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетибиз, анда эмгектенип жаткан жалпы жамаат үчүн жемиштүү, ийгиликтүү жылдардан болду десем жаңылышпайм.  

Жамааттын ынтымагы, жигердүү аракети, студенттердин дилгирлик менен алга умтулуусу аркылуу окуу жайыбыз сыймыктанаарлык бийиктиктерди багынтууда.

Бүгүн КМУ акылга дыйкан, илимге казына болгон окутуучулук-профессордук курамы менен да, көкүрөгү асыл максаттарга толгон студенттери менен да сыймыктана алат. Бирок, бул биз үчүн чек эмес, биз саат, мүнөт санап доор менен жарышып өнүгүп турууга тийишпиз. Ал үчүн ар  бир инсандын жүрөгүндө аруу максат-тилек, мекенге болгон сүйүү болушу абзел. Ардактуу агай-эжекелер, кадырман устаттар, сүйүктүү студенттер! Кирип келе жаткан  жыл өтүп бара жаткан жылдан да жемиштүү, жеңиштүү жыл болуусун тилейли.

Жаңырган 2019- жыл элибизге ырыскы- дөөлөттү, ынтымак- ырашкерликти, бакубат жашоону алып келсин. Жаңы жылда Жараткан ар бириңиздерге дем-күч, шыктануу, чыгармачылык эргүү берсин. Университетибиз жаңы жылда билим берүүнүн жаңы дабанын багындырсын. Сүйүктүү студенттерибизге билимге ынтызарлык, адамгерчилик жана ыймандуу жашоо каалайбыз. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө кут уялап, бакыттын шаңы жаңырып турсун. Жаңы жылыңыздар менен!

 

Терең урматтоо менен Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору, профессор Абдырахманов Төлөбек Абылович