Келечектеги педагогдор №5 Улуттук компьютердик гимназиядан педагогикалык практика ѳтѳп жатышат

     Бишкек шаарындагы №5 Улуттук компьютердик гимназияда педагогикалык практикадан ѳтүп жаткан студенттерге педагогика илимдеринин кандидаты, доценттин милдетин аткаруучу Н.Э.Абдраева жолугуп келди.

Пбк-11-16, Пб-11-16 группаларынын студенттери ачык сабактарды интерактивдүү ыкмалар аркылуу жогорку денгээлде ѳтүп жатышат.

Сабактан тышкары маданий иш-чараларды активдүү уюштуруп, мектептин коомдук иштерине чыгармачылык менен катышууда. Мектеп жетекчилиги студенттерди окууну аяктаган соң ишке алууга даяр экендигин билдиришип, Педагогика факультетинин окутуучулар курамына ыраазычылыгын айтышты.

Мектептин мугалимдери педагогикалык практиканы уюштуруу иштерин жогорку деңгээлде аткаргандыгы үчүн ага окутуучу Минера Каласалиеванын эмгегин баса белгилешти.