Мамлекеттик тилди өнүктүрүү учурдун негизги талабы

    Кыргыз Республикасында 2014-2020-жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасынын аткарылышын камсыз кылуу, жогорку кесиптик билим берүү мекемелериндеги мамлекеттик тилдин абалы менен таанышуу жана аларга практикалык жардам берүү максатында, Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын 2018-жылдын 12-апрелиндеги №23 буйругунун негизинде түзүлгөн комиссия бүгүн, 15-мартта И.Арабаев атындагы КМУнун алдындагы колледжде болуп, мамлекеттик тил багытындагы аткарылып жаткан иштер менен таанышып, колледжде эмгектенген окутуучулардын ачык сабактарына катышты.

Колледждин директору Өмүрбек Карымшаков мамлекеттик тилге карата окуу жайда өткөрүлүп жаткан конференция, тегерек отурум, семинар, ачык сабак, маданий иш-чаралар жөнүндө билдирүү жасады. Ошондой эле мамлекеттик тил комиссиясынан келген өкүлдөр мамлекеттик тилди өнүктүрүү учурдун негизги талабы экенин айтышты.

Мамлекеттик тилди өнүктүрүү максатындагы өткөрүлүүчү ачык-семинар сабактар өткөрүлдү.

Ч.Айтматовдун «Ак кеме» повести боюнча «Бугу эне мүйүзүнө бешик илип келчи» (Ч.Кожомгелдиева), «Кыргызстан – ыйык мекеним» текст менен иштөө (А.Исманова), «Т.Самудинов – жаңычыл балдар акыны» (Ж.Сокурова), «Калыптандыруучу баалоо» (Т.Калыкова), «Бухгалтердик баланс жана өзгөрүү типтери» (М.Букинова), «Мicwordтексттик редактору менен иштөө» (А.Бакманова, «Каптама чөнтөктөр» (Б.Турганбаева) деген аталыштагы ачык сабактар мамлекеттик тил комиссиясынын өкүлдөрүнүн катышуусунда болду.

Ачык сабактарда студенттер активдүүлүгүн көрсөтүп, ар бир тема боюнча талкууларда өздөрүнүн билимин көрсөтүштү.