Чеги жок билим

    2019-жылдын 12-апрелинде Чыгыш таануу жана эл аралык мамилелер факультетинин «Аймак жана маданият таануу» кафедрасы тарабынан уюштурулган КРнын Президентинин Улуттук Кеңешинин эксперти Улан Ногойбаев «Чеги жок билим» аттуу ачык лекциясын факультеттин студенттерине окуду.

Эксперт Улан Ногойбаев билим алуу, аны турмушта керектүү учурларда пайдалануу, билим алуу үчүн ар дайым талыкпастан изденүү зарыл экендигин айтып өттү.

Лекциянын аягында студенттердин суроолорунун негизинде кызыктуу маектешүү болду.