Журналисттер «ММКны колдоо» фондусунда

     Чыгыш таануу жана эл аралык мамилелер факультетинин Журналистика багытынын 1-4-курстарынын студенттерин гезит басып чыгаруунун техникасын практика жүзүндө көрсөтүү максатында  «ММКны колдоо» фондунун типографиясына экскурсия Журналистика кафедрасынын  окутуучулары Кийизбаева Чолпон жана Нооганова Елена тарабынан  уюштурулду.

Студенттерди типографиянын кызматкери  Эмил Айтымбетов кабыл алды.

Студенттерге алгач  типографиядагы коопсуздук эрежелери менен тааныштыруу, андан  соң  гезиттик кагаздардын түрү, офсеттик басып чыгаруу машинасы, заманбап техникаларды пайдалану, алардын өзгөчөлүгү тууралуу маалыматтар берилди. Гезитке материал даярдала баштагандан тартып, аны басып чыгаруу процессине чейинки бир күндүк жумушчу күндү типографияда өткөрүштү.

Студенттер кызыктырган  суроолоруна  жооп алып, экскурсия  кызыктуу өттү.