КМУнун химиктери ОШМУда

     Биология жана химия факультетинин Химия жана аны окутуунун технологиясы кафедрасынын профессору, б.и.к., С.Т. Бейшеналиева, доцент, х.и.к., Ж.К.Жаснакунов 21-апрелден 24-апрелге чейин  Ош мамлекеттик университетинде уюштурулган «Түрк дүйнөсүнүн табигый илимдер жана медицина боюнча I эл аралык конгрессине» катышып келишти.

Ж.Жаснакунов химиялык илимдер секциясында «Күмүштүн негизинде нанокомпозиттерди алуу жана изилдөө» темасында доклад жасады.