Биоартүрдүүлүк афедрасынын проф.м.а. Ахматов Медет Кенжебаевич "Чүй өрөөнүндө интродукцияланган жыгач өсүмдүктөрүнүн суу алмашуусунун өзгөчөлүктөрү" деген темада докторлук диссертациянын алдын ала коргоосунун талкуусунан өттү

    25-апрелде Биология жана химия факультетинин профессор М.М.Ботбаева атындагы Биоартүрдүүлүк афедрасынын проф.м.а. Ахматов Медет Кенжебаевич "Чүй өрөөнүндө интродукцияланган жыгач өсүмдүктөрүнүн суу алмашуусунун өзгөчөлүктөрү" деген темада докторлук диссертациянын алдын ала коргоосунун талкуусунан өттү.