Профессор Акунова Айнура Рысбековна «Азыркы кыргыз тилинин проблемалары» боюнча лекция өттү

   Педагогика факультетинде окуу аудиторияларын азыркы заманбап компьютердик технологиялар менен жабдууга жана аларды жигердүү колдонуу менен лекция, практикалык сабактарды уюштурууга өзгөчө көӊүл бурулууда.

29-апрелде факультеттин проф. м.а., п.и.д.  Акунова Айнура Рысбековна «Башталгыч билим берүү» багытында окуган 1-курстун магистранттарына «Азыркы кыргыз тилинин проблемалары» курсу боюнча www. ibilim.kgсайтындагы «Айбилим» мультимедиалык окуу каражатынын жардамы менен лекция өттү.

Лекциянын материалдарын магистранттар кызыгуу менен кабыл алышып, практика жүзүндө окуп-үйрөнүштү.