Гуманитардык билим берүү факультетинде "Инклюзивдик билим берүү" боюнча лаборатория ачылды

   2019-жылдын 4-майында И.Арабаев атындагы КМУнун Гуманитардык билим берүү факультетинин Психология кафедрасында "Инклюзивдик билим берүү" боюнча атайын лабораториянын ачылыш аземи болду.

Бул долбоор КМУнун ректору Т.Абдырахмановдун, Окуу иштери боюнча проректор Т.Коңурбаевдин жана Евросоюздун өкүлчүлүгү менен биргеликте ишке ашты.

Аталган долбоор мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга ыңгайлаштырып билим берүүгө арналган. Лабораториянын ачуунун максаты инклюзивдик билим берүүнү, практикалык жактан да, илим изилдөө, окуу методикалык жактан да өнүктүрүү болуп эсептелет.