Тарых факультетинин студенттери карылар үйүнө барып ата- апалардын батасын алышты

И. Арабаев атындагы КМУнун Тарых жана социалдык укуктук билим берүү факультетинин студенттери 

Бишкек шаарындагы улгайган жана ден соолугу чектелген жарандар үчүн жалпы тилкедеги социалдык стационардык мекемеге, 

 

 

тактап айтканда карылар үйүнө барып, ал жактагы аксакал ата- апалардын ал жайын сурап, аларга өздөрүнүн чакан белектерин тапшырып, концерттик программа тартуулашты.

 

 

Студенттердин мындай аракетине ыраазы болгон карылар жаштарга ак батасын берип, алкоо айтып узатышты.