Абдырахманов Төлөбек Абылович
Ректор


Илимий даражасы:

Тарых илимдеринин доктору, профессор

Билими:

1982-1987-ж.ж. – СССРдин 50 жылдыгы атындагы Кыргыз мамлекеттик университети.

1987-1991-ж.ж. – Кыргыз СССРинин Илимдер Академиясында аспирант.

Иш тажрыйбасы:

1979-1980-ж.ж. – Нарын областынын Тянь-Шань районунун Куланак колхозунда механизатор.

1980-1982-ж.ж. – Советтик Армияда аскердик кызмат.

1982-1987-ж.ж. – СССРдин 50 жылдыгы атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде студент.

1987-1991-ж.ж. – СССРдин 50 жылдыгы атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде аспирант.

1991-1992-ж.ж. – СССРдин 50-жылдыгы атындагы Кыргыз мамлекеттик университети тарых факультетинин методикалык окутуу кафедрасында лаборант.

1992-1996-ж.ж. – СССРдин 50-жылдыгы атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин тарых факультетинде окутуучу.

1996-2001-ж.ж. – СССРдин 50-жылдыгы атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин тарых факультетинин доценти,

1998-2001-ж.ж. – Ж.Баласагын атындагы КМУУнун «Кыргызоведение» илимий-окуу борборунун директору.

2001-2005-ж.ж. – И. Арабаев атындагы КМПУнун окуу-инспекциялык башкармалыгынын башчысы.

2005-2006-ж.ж. – И. Арабаев атындагы КМУнун академиялык иштер боюнча департаментинин башчысы.

2006-2010-ж.ж. – И. Арабаев атындагы КМУнун Гуманитардык билим берүү институтунун директору.

02.01.2010-ж.ж. – И. Арабаев атындагы КМУнун окуу иштери боюнча Биринчи проректору.

15.04.2010-ж.ж. – И. Арабаев атындагы КМУнун ректорунун милдетин аткаруучу.

2010-бүгүнкү күнгѳ чейин – И. Арабаев атындагы КМУнун Ректору.

Дипломдору:

Тарых илимдеринин кандидаты (28.03.1996).

«Тарых» адистиги боюнча доцент (30.05.2006).

Тарых илимдеринин доктору (17.05.2011).

«Тарых» адистиги боюнча профессор (27.10.2012).

«Саясат таануу» адистиги боюнча профессор (03.07.2014).

«Билим берүүдѳгү менеджмент» адистиги боюнча магистр.

Эмгектери:

250 жакын илимий иштердин автору.

 - 7 илимдин кандидатына,

 - 1 илимдин докторуна жетекчилик кылган.

Сыйлыктары:

Ж.Баласагын атындагы КУУнун, И. Арабаев атындагы КМУнун Ардак грамоталары,

КР МОиН Ардак грамотасы,

КР Билим берүүнүн отличниги,

И. Арабаев атындагы юбилейлик медалы,

«Апрель революциясынын Баатыры» медалы,

Билим берүү жана илимдеги ѳзгѳчѳ эмгеги үчүн экономикалык кызматташтык уюмунун эл аралык сыйлыгынын лауреаты.