Заседание № 18 - 14 февраля 2020 года - предзащита кандидатской диссертации Сегизбаевой Н. и Мурзаева Н. Главная

2020-02-14 в 13:00:00

1

Сегизбаева Назгуль Капаровнанын кандидаттык диссертация: “Бакалавр даражасындагы студенттерди кыргыз тилине деңгээлдер боюнча үйрөтүү методикасы” алдындагы коргоо талкуусу болот. Илимий жетекчиси: педагогика илимдеринин доктору, профессор Биялиев Кутманбек Абакович.

2

Мурзаев Низамидин Токтобековичтин кандидаттык диссертация: “Дилбаян жазуу жана талдоо аркылуу окуучулардын чыгармачылык ишмердүүлүгүн өркүндөтүүнүнүн методикасы” алдындагы коргоо талкуусу болот. Илимий жетекчиси: педагогика илимдеринин доктору, профессор Муратов Абдыкерим Жаркынбаевич.