Заключение эспертной комиссии


Омурова Жамыйкат Орозбековна

КЫРГЫЗСТАН ЖАНА ШАНХАЙ КЫЗМАТТАШТЫК УЮМУ: ТАРЫХЫЙ ӨНҮГҮҮ ЭТАПТАРЫ ЖАНА ӨЗГӨЧӨЛҮГҮ

2020-03-17

Алыкулова Гүлбү Корошовна

Кыргызстан менен Россиянын жогорку окуу жайларынын кызматташтыгы (1991-2011-жж.)

2019-12-11

Бийлибаев Кайнарбек Шеримкулович

КЫРГЫЗДАРДЫН ОЙРОТ-ЖУҢГАР БАСКЫНЧЫЛАРЫНА КАРШЫ КѲЗ КАРАНДЫСЫЗДЫК КҮРѲШҮ (XVII-XVIII кк.)

2019-11-15

Эрдолатова Нургуль Нуралиевна

Султан Ибраимов - мамлекеттик жана саясий ишмер

2019-09-10

Атантаева Динара Турсункуловна

История распространения истоама на территории Кыргызстана

2019-09-06

Бейсебаев Рахат Сансызбаевич

История топливно-энергетического комплекса Кыргызской Республики в годы независимости в контексте сотрудничества с зарубежными странами (1991-2016

2019-06-10

Айтымбет кызы Айгул

Кыргызстанда мектепке чейинки билим берүүнүн абалы жана өнүгүү тенденциялары (1985-2016жж.)

0000-00-00

Тагаев М.И.

Становление и развитие физической культуры и спорта у кыргызов ( с древнейших времен до наших дней

0000-00-00

Тагаев М.И.

Становление и развитие физической культуры и спорта у кыргызов ( с древнейших времен до наших дней

0000-00-00

Сатылганова Назгул Айткуловна

Эгемендүү Кыргызстандын чек аралык-аймактык проблемаларынын чечилиши

0000-00-00

Бейшеналиев Алмазбек Бейшеналиевич

Борбордук Азия мамлекеттеринин жана Кыргызстандын тышкы саясатындагы АКШнын орду

0000-00-00

Садырова Замира Тентиевна

VI-XII кк. Тенир-Тоо аймагында жашаган элдердин оз ара алакалары

0000-00-00