Открытый уроки и кружки

 Студенттик илимий кружоктун иш планы

 Ачык сабактын графиги

 Ѳз ара сабакка катышуунун графиги

 Илимий-методикалык семинардын иш планы

12-апрелде Жалпы биология жана аны окутуунун технологиясы кафедрасынын п.и.д., профессору Субанова М.С. «Жандуу жаратылыштагы тиричиликтин ѳзүн-ѳзүтейлѳѳмыйзамдары» аттуу студенттердин илимий кружогун 3-4-курстардын студенттерине ѳтүлгѳн кружоктун сүрѳттѳрү.

Кружокто абдан кызыктуу маалыматтар айтылып, ага факультеттин мугалимдери  катышты.

 

Top