Билим берүү жана илим министрлиги илимий долбоорлордун жыйынтык отчетторун талкуулады
Posted By: Admin Дата: 2021-12-27 11:05:22 Просмотров:3743

Биология жана химия факультетинин деканы, п.и.д., проф. М.Ж.Чоров, жалпы биология жана окутуунун технологиялары кафедрасынын башчысы, б.и.к., проф.м.а. Г.А.Шаршеналиева жана б.и.к., проф.м.а.Бейшеналиевалар Билим берүү жана илим министрлигинин 26.11.21-жылдын №2044/1 Буйругунун негизинде илимдин приоритеттик багыттары боюнча эксперттик комиссиясынын мүчөсү катары  илимий изилдөө долбоорлорунун жылдык отчетторун алууга катышты. Жалпы 66 илимий долбоор талкууланды.


Top