Биоартүрдүүлүк афедрасынын проф.м.а. Ахматов Медет Кенжебаевич
Posted By: Admin Дата: 2019-05-02 19:14:53 Просмотров:5749

    25-апрелде Биология жана химия факультетинин профессор М.М.Ботбаева атындагы Биоартүрдүүлүк кафедрасынын проф.м.а. Ахматов Медет Кенжебаевич "Чүй өрөөнүндө интродукцияланган жыгач өсүмдүктөрүнүн суу алмашуусунун өзгөчөлүктөрү" деген темада докторлук диссертациянын алдын ала коргоосунун талкуусунан өттү.


Top